SID Taipei Chapter將於110年4月21-23日(三~五)

假台北南港展覽館舉辦I-Zone全國創新智慧顯示專區活動

敬邀踴躍參加! 簡章&報名表如附件。

2020I-Zone簡章